• ★★★★★ 4.7/5 gemiddelde beoordelingen
  • 👍 100% tevredenheidsgarantie
  • ❤️️ 15.000+ blije leden
  • 🚚 Altijd gratis verzendkosten
  • 👍 100% tevredenheidsgarantie

Retourneren en opzeggen

Je kunt een product alleen retourneren wanneer:

  • Bij verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne de verzegeling na de levering niet is verbroken.
  • Het product binnen de fabrieksgarantietermijn defect is gegaan, in een geval van fabrieksgarantie
  • Het product in originele ongebruikte staat is of verkeerd.

Garantietermijnen

Op elke aankoop heb je als consument recht op de wettelijke bepalingen omtrent garantie. De wettelijke garantie houdt in dat het product datgene is of moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Op elektronica heb je daarnaast twee jaar fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie doet niks af aan de eerder wettelijke garantie.

Hoe kun je een product retourneren?

Via onderstaande link kan je een contactformulier invullen, vul hier je gegevens en je bestelnummer in. Je krijgt dan binnen 1 werkdag reactie op je retouraanvraag. In deze mail zit de link naar de retourpagina. Klik hier om je retour aan te melden.

Verpak de producten goed, het liefst in dezelfde doos als waar wij het naar jou toe hebben verzonden. Plak de doos dicht. Vervolgens kun je het pakket inleveren bij het dichtstbijzijnde PostNL punt.

Financiële afhandeling van de retourzending

Er wordt €7,10 gerekend als bijdrage in de verzendkosten van het retourneren. Dit wordt verrekend zodra we je retourzending in goede orde hebben ontvangen. We verrekenen dan de 7,10 met het retour te betaling bedrag.

Betaalverplichting

Door gebruik te maken van het herroepingsrecht vervalt niet je eventuele betaalverplichting bij Klarna. Je dient wel binnen de gestelde termijn te betalen.

Ruilen

Het omruilen van producten is niet mogelijk.

Geen verzendkosten

Voor onderstaande uitzonderingen hoef je geen verzendkosten te betalen:

  • Je hebt een verkeerd product ontvangen.
  • Het product is kapot geleverd.
  • Het product is over de houdbaarheidsdatum.

Ontbinding overeenkomst

Wil je de overeenkomst ontbinden/ gebruik maken het herroepingsrecht? Lees hieronder de vereisten.

6.1 Geplaatste bestellingen kunnen niet kosteloos door Afnemer worden geannuleerd. Overeenkomsten kunnen niet kosteloos door Afnemer worden ontbonden. Indien om welke reden ook door Afnemer een bestelling wordt geannuleerd c.q. een overeenkomst wordt ontbonden, dan wel indien door NBFM een overeenkomst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Afnemer, komen alle door NBFM reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Afnemer.
6.2 Voor zover nodig in afwijking van het hierboven in lid 1 bepaalde heeft de Consument het recht zijn bestelling kosteloos en zonder opgaaf van reden per e-mail te annuleren zolang deze nog niet schriftelijk is bevestigd en heeft de Consument voorts gedurende veertien volle dagen na de datum van ontvangst van de bestelde Producten het recht om zonderopgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden (te herroepen).
6.3 Onder “datum van ontvangst” dient in dit geval te worden verstaan de datum waarop de Consument voor ontvangst van de Producten heeft getekend.
6.4 Ontbinding dient schriftelijk te geschieden per e-mail of aangetekende brief.
6.5 Binnen veertien dagen na de verzending van de in artikel
6.4 bedoelde mededeling dienen de Producten op kosten en voor risico van Consument te worden geretourneerd, en wel ongeopend (in originele staat), ongebruikt en dusdanig verpakt dat beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen. Consument is verantwoordelijk voor de verzending en eventuele tijdens de retournering opgelopen beschadigingen. De bewijslast dienaangaande ligt bij de Consument. Verzendkosten voor retourneren komen voor rekening van de Consument.
6.6 Binnen 30 dagen nadat de Producten in goede orde door NBFM retour zijn ontvangen wordt het door Consument betaalde bedrag gerestitueerd op het rekeningnummer waarvandaan door Consument de bestelling was betaald.
6.7Indien de geretourneerde Producten niet in goede orde worden bevonden en/of zijn gebruikt en/of de verpakking is aangebroken, wordt het voor de bestelling betaalde bedrag niet
gerestitueerd dan wel wordt daarop een passende korting ingehouden. In dergelijke gevallen zal Consument schriftelijk worden geïnformeerd over de redenen voor de toegepaste korting.

Opzeggen lidmaatschap

Om je lidmaatschap op te zeggen mag je een mail sturen naar in**@ne************.nl